Υπηρεσιες Μας
Φανοποιείο

Σύγχρονο εξοπλισμός φανοποίειου που περιλαμβάνει δύο φούρνοι βαφής με μέτρικο σύστημα εργοστασιακών αναφορών, ηλεκτροποντα, ολοκληρωμένο σύστημα επαναφοράς βαθουλωμάτων και όλα τα απαραίτητα εργαλεία.

Επισκευή βαθουλωμάτων χωρίς βαφή:

(τι είναι η κατασκευή PDR)

Το PaintlessDentRepaiar είναι μια διαδικασία επισκευής που εφαρμόζεται στις ζημίες από χαλάζι η άλλου τέτοιου τύπου ζημίες στις εξωτερικές επιφάνειες του αυτ/του χωρίς να υποστεί βλάβη το χρώμα και το φινίρισμα.

Πως λειτουργεί ;

Η διαδικασία περιλαμβάνει χρήση εξειδικευμενων εργαλείων που ασκούν πίεση στο πίσω μέρος του βαθουλώματος. Ορισμένες ζημίες μπορούν να επιδιωρθωθουν με κόλληση ειδικής βεντούζας με ειδικό εξωλκεα.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι μιας τέτοιας επισκευής ;

Στις περισσότερες περιπτώσεις το PDR είναι πολύ αποτελεσματικο. Σοβαροί παράμετροι θα πρέπει να αξιολογηθούν από την αρχή όσον άφορα το μέγεθος το σημείο και περισσότερο η κατάσταση του υποστρώματος.

Βαφείο

Φούρνος αντιρυπαντικής τεχνολογίας, χώροι προεργασίας, μηχανή δημιουργίας χρωμάτων με την ηλεκτρονική υποστήριξη φασματογράφου, υπέρυθρες λάμπες. Τηρούμε τον κύκλο προεργασίας ευρωπαϊκής εταιρίας χρωμάτων.

Βαφή Smart Repair – (Μικροεπισκευή) και γυαλίσματα

Η μικροεπισκευή μπορεί να πετύχει στις άκρες μεγάλων επιφανειών, σε μικρές επιφάνειες που κόβονται οπτικά από άλλα αντικείμενα, όπως είναι τα φανάρια (πίσω), οι πινακίδες, τα προστατευτικά trim, χαμηλά μέρη του αυτοκινήτου και γωνίες προφυλακτήρων. Δεν τις συνιστούμε για βαφές που απαιτούνται στο κέντρο μεγάλων επιφανειών.

Service

Όλες οι αναγκαίες επισκευές μηχανολογικών που απαιτούνται μετά από τρακάρισμα, γίνονται στην εταιρία μας καθώς και ο διαγνωστικός έλεγχος.Eπιπλέον εκτελούνται και τα προγραμματισμένα service με επώνυμα ανταλλακτικά σε ανταγωνιστίκο κοστολόγιο.

Αντικατάσταση κρυστάλλων με γνήσια παμπρίζ και επισκευή μικρών ραγισμάτων.

Ανταλλακτικά γνήσια, after market, μεταχειρισμένα.

Ηλεκτρονική κοστολόγηση με εργοστασιακούς χρόνους επισκευής.