ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ

Καταρτισμένο προσωπικό ενημερώνει και κατευθύνει όλους του παθόντες πελάτες μετά από το ατύχημα και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν. Σχετικά με αυτές μπορούν να είναι από απλή διαδικασία έως νομική καθοδήγηση (ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ). Διαχειριζομαστε όλες τις ζημίες από όλες τις ασφαλιστικές (ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΜΑΣΤΕ) καθώς και στα ατυχήματα που έχουν προξενήσει κάτοικοι του εξωτερικού στην χώρα μας.