Εμπλοκή σε τρακάρισμα

Εάν είχατε την ατυχία να εμπλακείτε σε ένα ατύχημα, σας προτείνουμε να ακολουθείσετε τα παρακάτω, ώστε να ελαχιστοποιήσετε το άγχος και την ταλαιπωρία σας:

Μετακινήστε με ασφάλεια όλα τα εμπλακόμενα οχήματα από την κυκλοφορία.

Σβήστε την μηχανή σε όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Κοιτάξτε γύρω σας να δείτε αν κάποιος χρειάζεται ιατρική φροντίδα και εάν είναι απαραίτητο καλέστε ασθενοφόρο.

Αφαιρέστε αντικείμενα από τον δρόμο, που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα διερχόμενα οχήματα.

Καλέστε την Αστυνομία στο 100 για την έγκυρη καταγραφή του συμβάντος (ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ). Σε περίπτωση που το τρακάρισμα είναι μικρό και εάν υπάρχει συνένεση με τον εμπλεκόμενο, μπορείτε να συντάξετε την φιλκή δήλωση ατυχύματος. Βρίσκεται στο ασφαλιστήριο και χρειάζεται και οι δύο εμπλεκόμενοι να υπογράψουν.

Καλέστε την φροντίδα ατυχήματος (το τηλέφωνο βρίσκεται στο ασφαλιστήριο) της ασφαλιστικής σας.

Προσπαθήστε να μείνετε ήρεμοι και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.