ΜΕ ΑΤΟΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ