Εγκαταστασεις

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν επιφάνεια 650 τ.μ. σε στεγασμένους και άρτια οργανωμένους χώρους. Διαθέτουμε και parking 500 τ.μ. στο πίσω μέρος της εταιρίας μας.

Η κάθε διαφορετική εργασία που απαιτείται, γίνεται σε διαφορετικούς χώρους με τα ανάλογα εργαλεία και μηχανήματα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ